دستور العمل نصب قطعات

دستورالعمل نصب عمومی سر پلوس ها درخودروهای مختلف:

الف)کنترل سر شاسی ها از لحاظ شکستگی یا پیچش.

ب)کنترل سیستم تعلیق فرمان (شامل:طبق ها،سیبک فرمان،میل قرقری فرمان و لاستیک های تعادل) از لحاظ لقی یا فرسودگی.

پ)کنترل دنده دشلی یا هوزینگ (از لحاظ لقی یا داشتن صدا) به لحاظ اینکه هوزینگ همانند سر پلوس در هنگام دور زدن خودرو وظیفه خود را شروع می کند به همین علت می تواند صدایی نزدیک به صدای سر پلوس معیوب داشته باشد. (تفاوت آن در هوزینگ معیوب این می باشد که صدای هوزینگ معیوب همراه با ضربه زدن به فرمان می باشد.)

ت)کنترل جعبه فرمان و تلسکوپی و چهار شاخه های فرمان (به لحاظ لقی و یا قرارگیری کامل ، صحیح و استاندارد در زیر خودرو و محل نصب از جنبه سفت بودن بست های نگه دارنده و کرپی ها به نقطه اتصال، به بدنه اتومبیل و شکستگی جای پیچ های روی شاسی).

ج) چک کردن میل پلوس ها از جنبه داشتن لنگی یا تاب داشتن توسط تراشکاری: (لنگ یا تاب داشتن میل پلوس آسیب جدی به سر پلوس خواهد زد و عمر آن را به شدت تقلیل خواهد داد.)

د) چک کردن مشعلی سمت گیر بکس مخصوصا ً سه شاخه پلوس (از لحاظ  ریختگی ساچمه ها و آسیب دیدگی محل قرار گرفتن آن در داخل مشعلی).

الف) مهمترین نکته در نصب سر پلوس  مخصوصا ً در سر پلوس های خار تو میبایست خار نگهدارنده از لحاظ ضخامت با میل پلوس از لحاظ قطر هماهنگ باشد.

تبصره 1: ضخامت خار سر پلوس 20 خار وستا 8/1 میلی متر بوده که مورد تائید شرکت تولید کننده و بر اساس استاندارد شرکت کیا موتور می باشد.

نکته مهم: از ضربه زدن با چکش فلزی برای جا زدن خارسر پلوس  جدا ً پرهیز شود زیرا این امر باعث از بین رفتن و تغییر شکل رینگ نگهدارنده ساچمه ها در داخل سر پلوس شده و عملا ً سر پلوس نو معیوب شده و بلافاصله به صدا می افتد در این موارد سر پلوس از گارانتی خارج می باشد.

ب) پس از جا زدن سر پلوس حتما ً از گریس مخصوص  که در داخل جعبه قرار دارد استفاده گردد و تمام آن به داخل سر پلوس تزریق گردد.

نکته مهم : از اضافه نمودن مواد روغنی و روان کننده دیگر مانند انواع گیریس و والوالین به گیریس مخصوص سرپلوس جدا ً خودداری نمائید این امر باعث از بین رفتن گیریس مخصوص شده و اضافه وزن آن باعث ترکیدن گردگیر پلوس به علت دوران و نیروی گریز از مرکز پلوس درحین حرکت می شود.

پ) گردگیرها حتما ً باید با بست فلزی و با آچار مخصوص سفت و محکم گردد.

د) پلوس کامل در محل خود قرار گرفته و دیگر قطعات در جای خود بسته شود.

الف) مهمترین عاملی که بعد از نصب می تواند یک سر پلوس یا پلوس کامل را بلافاصله معیوب نماید، مقدار پیچش دور فرمان خودرو به سمت چپ و یا راست می باشد، که مکانیسین های محترم لازم است این دور فرمان را از هر طرف بصورت یکسان و استاندارد از روی جعبه فرمان تنظیم نمایند.

نکته مهم: در صورت تنظیم نبودن دور فرمان (میزان گردش چرخها به دو سمت راست و چپ) از طرفی که راننده خودرو،پیچش فرمان را بیش از حد مجاز انجام دهد، این امر باعث بیرون کشیده شدن رینگ ونگهدارنده ساچمه های داخل سر پلوس به بیرون می شود که بلافاصله باعث از بین رفتن قطعه مورد نظر خواهد شد.

نکته: لطفا ً پس از نصب سر پلوس به صاحب خودرو یادآوری گردد که در هر دوره تعویض روغن حتما ً گردگیرها را از لحاظ پارگی و شل شدن بست ها و ریزش گریس کنترل نمایند.

مقررات گارانتی:

مکانیک محترم می بایست در صورت عودت خودرو بعد از تعویض سرپلوس جهت انجام خدمات گارانتی موارد ذیل را چک نماید:

1- تاب داشتن میل پلوس

2- مقدار پیچش فرمان (دور فرمان)

3- شکستگی یا انحراف سر شاسی ها

4- صدای هوزینگ یا دنده دشلی

در صورت داشتن هر کدام ازعیوب سرپلوس ها از خدمات گارانتی خارج می باشند.